Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

Statistiques

Back to the roots


/root/

— No website here... —

De directory-listing van de de server logs van gisteren.
“Undefined domain” zijn HTTP/1.0 aanvragen (zonder host-aanduiding), zij worden doorverwezen naar de root.

 • Size: grootte van de logfile
 • Request: aantal requests (aanvraag van pagina of pagina-element)
 • Html: aantal pagina-aanvragen
 • Hosts: aantal individuele hosts (individuele bezoekers)
 • Month: Aantal individuele bezoekers/maand
 • Evo: evolutie ten opzichte van eergisteren
 • Dyn: dynamisch gegenereerde pagina's
 • Hack: hackers attempts (pogingen om in te breken in de server)
 • Inter: interessantheidsratio: hoeveel pagina's leest een gemiddelde bezoeker
 • Load: gemiddeld hoeveel elementen per pagina (serverbelasting per pagina)

Le répertoire du journal de bord du serveur.
“Undefined domain” sont des demandes HTTP/1.0 (sans indication de 'host' ou domaine), qui sont renvoyées au root (racine du serveur).

 • Size: longueur du fichier de statistiques
 • Request: nombre de demandes (demande de page ou d'autres éléments)
 • Html: nombre de pages demandées
 • Hosts: nombre de visiteurs (adresses uniques)
 • Month: nombre de visiteurs uniques par mois
 • Evo: Úvolution par rapport Ó avant-hier
 • Dyn: pages crées dynamiquement
 • Hack: tentatives d'effraction
 • Inter: combien de pages lit un visiteur en moyenne?
 • Load: nombre d'éléments à charger par page
Log file      Log size Request  Html  Hosts  Month  Evo  Dyn Hack Inter  Load


academy.txt     163,562   737   442   244  5,219  72   0   3  1.81  1.67 Belgium Model Academy
loewe.txt       3,238   19    8    8   292  -2   0   3  1.00  2.38 Gallery Loewe Knokke
model.txt      65,359   318   160   106  3,941  -26   0  33  1.51  1.99 Model Info
pics.txt      501,811  2,449  1,192  1,397 34,972  239  354  43  1.11  1.58 Fotografie
root.txt      347,583  1,629   207   183  4,071  49   6   0  1.16  7.65 Root
server.txt    1,088,376  5,084  2,930  2,776 64,557  646  46   1  1.07  1.71 Een eigen server thuis
undef.txt      51,357   275   124   108  4,493  -43   0   6  1.15  2.22-
zpm.txt       202,238  1,060   400   259  8,431  -23   3   2  1.56  2.63 Anciens Zeepreventorium
Totalen      2,423,524 11,571  5,463  5,081 125,698  912

Processing ready: 07-21-2024 00:01:04


Server opgestart mei 2008
Webmaster: Marc Doigny